top of page
GIVE A SHIT logo + tekst.png

Nederlandse Boeren roepen burgers op om op 14 mei hun poep en plas bij hen in te komen leveren.

 

We willen kringlooplandbouw maar in ons systeem zit een groot lek: onze eigen poep en plas spoelen we namelijk door de WC. Daarmee gaan kostbare nutriënten verloren die een boer nodig heeft om duurzaam voedsel te verbouwen.

 

Onze Shit is wat we nodig hebben om deze Shit op te lossen. Op 14 mei roepen boeren van alle provincies burgers op om tussen 10 en 12 uur hun poep en plas te komen doneren.

De boodschap is simpel, Give a shit!

Hoe doe ik mee.png

You want to Give's a Shit?

Zo doe je dat!


Doe je medicijnvrije* poep en plas met wat zaagsel in een pot en lever jouw donatie op 14 mei tussen 10 en 12 uur in  bij een deelnemende boer in jouw provincie.

 

De boerderij is te herkennen aan de Give a Shit vlag.

* Doe alleen mee als je geen medicijnen slikt. Dat mag en wil een boer niet gebruiken. Dit kan door het composteringsproces afgebroken worden maar er is nog veel meer onderzoek nodig hoe medicijnresten uit menselijke poep/plas te halen.

WhatsApp Image 2022-05-09 at 10.00.48 AM.jpeg

Gelderland

Jan Dirk van der Voort

'Ik geloof heel erg in kringloop landbouw, en daar moeten we onze lek voor repareren'

WhatsApp Image 2022-05-08 at 7.33.52 AM.jpeg

Zuid Holland

Boerderij Landlust

'Wij vinden het belangrijk dat mensen betrokken worden bij hun voedselproductie

'Wij vinden het belangrijk dat mensen betrokken worden bij hun voedselproductie

'Wij vinden het belangrijk dat mensen betrokken worden bij hun voedselproductie

Screenshot 2022-05-08 at 23.09.42.png

Utrecht

Familie Van de Hengel  

'Wij willen het belang van de bodem aandragen'

De boeren.png
WhatsApp Image 2022-05-10 at 8.37.40 AM (1).jpeg

Voorzitter Agrarische jongeren
Amber Laan

'Een circulair voedselsysteem start en eindigt bij jezelf

WhatsApp Image 2022-05-06 at 11.14.10 AM.jpeg

Overijssel

Jacco Visser

'Eten gaat van mond tot kont. Hoe maakt u de kringloop rond?'

20210928_165237.jpg

Noord Holland

Niek Konijn

'Niet een heel smakelijk concept. Maar als je ziet waar we zijn hebben we het nodig.'

Screenshot 2022-05-11 at 11.37.03.png

Zeeland

Coron van den Hout

'Menselijke mest en urine zou in principe terug naar de bodem gebracht moeten worden.'

WhatsApp Image 2022-05-07 at 6.13.46 PM.jpeg

Limburg

Thieu Bongers

'Die poep en pies hebben wij gewoon nodig voor de kringloop landbouw'

Hoe doe ik mee?
Waarom dan.png

Bijna alles wat we eten komt van een boerderij. Na vertering komen de resterende grondstoffen niet terug op de boerderij. In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem zit namelijk  een groot lek. Alle mineralen uit de menselijke uitwerpselen komen uit de bodem van de boer maar keren daarin niet terug. Het tekort dat ontstaat wordt aangevuld met kunstmest en dierlijke mest. 

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we in Nederlands jaarlijks 35 miljoen kilo fosfaat, 110  miljoen kilo  stikstof en 34,5  miljoen kilo kali verloren laten gaan. Dit spoelen we met zijn allen gewoon door in de wc. Dit is absoluut niet volhoudbaar. Kali halen we nu vooral uit Rusland. Fosfaat uit Marokko en stikstof met hulp van  fossiele energie uit de lucht. Voor 10 ton kalkammonsalpeter is 3.600 m3 aardgas nodig. Met de huidige aardgasprijzen vliegen de kosten omhoog. 

 

De samenleving wil graag  kringlooplandbouw. Met deze actie willen we bewustwording kweken om het beter te doen. De boeren willen dit ook  en zien de voordelen  hiervan. De zeer hoge kunstmestprijzen versnellen dit denken. Omdat er zoveel mineralen verloren gaan ontstaan er wereldwijd tekorten. Het is belangrijk dat we als samenleving het gat in de kringloop dichten  en de barrières slechten die hergebruik van  essentiële mineralen en waardevolle stoffen belemmeren.

FASQ.png

Hebben we niet een mestoverschot?

Op dit moment is er heel veel organische mest vanuit de veehouderij. De overheid wil in 2030 Kringlooplandbouw hebben gerealiseerd. Dan is er vrijwel geen kunstmestgebruik meer en geen krachtvoer van ver weg. Dat betekent stevige krimp van de veehouderij dus veel minder beschikbare mest

Hoe zit het met medicijnresten?

Is ons poep wel veilig?

Via composteren kan een heel aantal middelen worden afgebroken, veel hebben een organische samenstelling. Maar wat er wel en niet kan zal de komende jaren moeten worden onderzocht. Overigens is Nederland het enige Europese land dat geen rioolslib in de landbouw gebruikt. In sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk, gaat het grootste deel weer de landbouw in.

Lost dit het stikstof-

probleem op?

Het stikstofprobleem is een gevolg van de grote hoeveelheden mest die we gebruiken. Lang niet alles komt in de producten terecht. De helft gaat weer verloren. Met minder mest gaat de hoeveelheid stikstof omlaag en wordt de resterende stikstof efficiënter gebruikt waardoor het probleem oplost.

Wat doet het composterings-proces met poep?

Micro organismen zetten de organische stof om in stabiele humusachtige stoffen. Ze lusten alles wat organisch is dus veel organische verontreinigingen worden afgebroken. Ziektekiemen worden door de hoge temperatuur gedood.

Waarom hoor ik hier nu pas voor het eerst over?

In de vorige eeuw was mensenmest heel gebruikelijk. De beerput ging over het grasland of werd in de groentetuin gebruikt In de jaren ’80 werd rioolslib verboden vanwege zware metalen. Omdat er genoeg kunstmest was maakte niemand daar een punt van. Nu mest schaars wordt is het terug in de belangstelling.

Hoe kan ik de beste Shit produceren?

In composttoiletten wordt de mest vermengd met bijvoorbeeld zaagsel vercomposteerd. Urine kan apart worden opgevangen en als gier worden gebruikt. Het kan ook mee composteren, maar dan is er vanwege de nattigheid veel meer zaagsel en structuurbiedend materiaal nodig.

In composttoiletten wordt de mest vermengd met bijvoorbeeld zaagsel vercomposteerd. Urine kan apart worden opgevangen en als gier worden gebruikt. Het kan ook mee composteren, maar dan is er vanwege de nattigheid veel meer zaagsel en structuurbiedend materiaal nodig.

Hoe kan ik op een andere manier aan deze Shit beweging bijdragen?

Deze Shit beweging kan altijd Poop Troopers gebruiken. Doneer aan onze lopende crowdfunding om de documentaire HOLY SHIT de wereld in te roepen.

.
Doneer hier!

FASQ
De boeren
Waarom dan?
Wie zijn wij_.png

De actie wordt georganiseerd door:

Stichting Rondgang (Broodje Poep), Stichting Symphony of Soils, AERES MBO

en wordt ondersteund door:

Living Lab Fryslân,  Friese Milieu Federatie en Vereniging Circulair Friesland.

In het nieuws

Wie zijn wij?
Press kit
Nieuws
give a shit logo hand.png
bottom of page